Ηλεκτρονικό εμπόριο - e-shop

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» & «ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

Επιδοτούμενα Προγράμματα Εξειδίκευσης με θέμα: «Ηλεκτρονικό εμπόριο» & «Εξαγωγές προϊόντων» Tο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο...

Περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ. 131

Σχετικά Αρχεία: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ. 131 Πηγή: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Περισσότερα

Ν. 2251/94 Άρθρο 4 – Εμπορία από απόσταση αγαθών και υπηρεσιών

Σχετικά Αρχεία: Ν. 2251/94 Άρθρο 4 – Εμπορία από απόσταση αγαθών και υπηρεσιών Πηγή: Σ.Ο.Λ....

Περισσότερα

Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου και καθεστώς Φ.Π.Α.

Σχετικά Αρχεία: Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου και καθεστώς Φ.Π.Α. Πηγή: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Για τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις, ισχύει ότι και για τις άλλες επιχειρήσεις μιας και νομικά, για...

Περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ

Σχετικά Αρχεία: ΓΕΝΙΚΑ Πηγή: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Περισσότερα