Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ N. 3299/2004 ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ N. 3299/2004 ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑ Σύμφωνα...

Περισσότερα

Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Α.1035/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΑΔΕ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ...

Η με αριθμό Α.1035/2019 απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, η οποία αφορά στην έκδοση πιστωτικών...

Περισσότερα

ΣΛΟΤ 563/2019 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ,...

ΣΛΟΤ 563/2019 Λογιστικός χειρισμός δαπανών βελτιώσεων και προσθηκών, σε περίπτωση μεταβολής του προσώπου του μισθωτή,...

Περισσότερα

ΣΛΟΤ 368/2019 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ (LEASING) ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

ΣΛΟΤ 368/2019  Αντιμετώπιση χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing) πολύ μικρών οντοτήτων    Αθήνα, 19.03.2019 Αριθμ. Πρωτ.: 368...

Περισσότερα

ΣΛΟΤ 358/2019 ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΕΛΠ

ΣΛΟΤ 358/2019  Οντότητες με διπλογραφικά βιβλία και υποχρέωση εφαρμογής του λογιστικού πλαισίου των ΕΛΠ  Αθήνα,...

Περισσότερα

ΣΛΟΤ 304/2019 ΈΝΤΑΞΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν 4308/2014 ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ...

ΣΛΟΤ 304/2019  Ένταξη κοινοπραξίας σε κατηγορία μεγέθους οντοτήτων κατά τον ν 4308/2014 και τήρηση απλογραφικών...

Περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ

ΣΛΟΤ 3441/2019  Αποτίμηση τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων  Αθήνα, 15.01.2019 Αριθμ. Πρωτ.: 3441 ΕΞ ΕΠΙΤΡΟΠΗ...

Περισσότερα

ΣΛΟΤ 38/2019 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΣΥΝΑΣΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1-1-2014

ΣΛΟΤ 38/2019  Λογιστικός χειρισμός συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που είχαν συνασθεί πριν την 1-1-2014  Αθήνα, 08.01.2019...

Περισσότερα

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ 2018 – 10 ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Κλεισιμο χρησης 2018 – 10 αρχικες επισημανσεις    1. Συντελεστές αποσβέσεων – Τι άλλαξε α)...

Περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΛΟΤ 2577/2018

ΣΛΟΤ 2577/2018  Παρακολούθηση αποθεμάτων ανά αποθηκευτικό χώρο  Αθήνα, 27.11.2018 Αριθμ. Πρωτ.: 2755 ΕΞ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ...

Περισσότερα

ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Αυστηρές κυρώσεις για την μη έγκαιρη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων – Αλλαγές στην εποπτεία των επιχειρήσεων ...

Περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΞΩΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΕ

ΣΛΟΤ 1759/2018 Λογιστική αντιμετώπιση εξωκεφαλαιακών εισφορών ΙΚΕ Αθήνα, 09.10.2018 Αριθμ. Πρωτ.: 1759 ΕΞ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ...

Περισσότερα